Saturday, April 9, 2011

Hibernate Static Metamodel Generator Annotation Processor v Eclipse

Hibernate nabízí processor pro generování metamodelu entit, který je potřeba, chceme-li v rámci specifikace JPA 2.0 používat novinku tvz. type-safe Criteria API. Způsobů, jak spustit processor je více - dají se použít nástroje jako je ant nebo maven, ale lze také využít přímo IDE - takže konkrétně jak na to v Eclipse:

1.

Project -> Properties -> Java Compiler -> Annotation processing
2.

Project -> Properties -> Java Compiler -> Annotation processing -> Factory path


Zde je třeba přidat potřebné knihovny (.jar):
a) hibernate metamodel generator
b) jpa 2.0

No comments:

Post a Comment