Sunday, August 7, 2011

Selenium, Basic authentication a Firefox

Při testování webu s využitím Selenium testů (konkrétně java junit testy - Selenium 2.0 a web driver) jsem řešila, jak automaticky provést autentizaci uživatele pomocí Basic Authentication. Tato funkcionalita není totiž podporována napříč jednotlivými typy selenium driverů. Existují různé workaround(-y), řada z nich je popsána v rámci selenium issue tracker(-u). Zkoušela jsem prozatím jeden přístup a funguje - postup:


  1. Testované URL je ve tvaru: http://username:password@www.someweb.cz

  2. Při testování jsme omezeni na použití FirefoxDriver (jeden z typů selenium web driverů)

  3. Ve firefoxu vytvořit profil, který bude sloužit pro testovací účely

  4. Spustit firefox s nově založeným profilem a přejít na stránku about:config

  5. Zadat novou "property": na volném místě kliknout pravým a zvolit New -> Integer

  6. Nová property bude mít název a hodnotu:

    network.http.phishy-userpass-length=255Poznámka:nastavení property network.http.phishy-userpass-length je nutné kvůli tomu, aby se nezobrazoval dialog pro vložení uživatelského jména a hesla při zadání URL ve tvaru http://username:password@www.someweb.cz

No comments:

Post a Comment